The information in this site is intended for investment professionals only.

The information contained in these pages must not be used or relied upon by private investors.

We recommend that you read our 'Terms & Conditions' before browsing the site.

Please select the option on the right to confirm that you are an investment professional and wish to continue.

Audience

Verandering van de LIBOR (en andere IBOR’s)

13/12/2019

LIBOR, London Interbank Offered Rate, gaat verdwijnen. Dit rentetarief en de meeste andere interbancaire rentes (IBOR’s) maken plaats voor meer betrouwbare nieuwe tarieven. Andere rentetarieven worden hervormd.

Wat is LIBOR?

LIBOR is een rentetarief, of beter gezegd, een familie van rentetarieven, die representatief zijn voor de tarieven waartegen banken historisch gezien bereid zijn geweest om aan elkaar te lenen. Ze zijn beschikbaar voor verschillende gestandaardiseerde tijdsbestekken, van eendaags (overnight) tot 12 maanden vooruit. Elk tarief wordt berekend op basis van de tarieven die worden opgegeven (zgn. ‘quotes’) door een panel van banken voor een aantal van de belangrijkste valuta’s, waaronder het Britse pond sterling, Amerikaanse dollar, euro, Zwitserse frank en Japanse yen.

LIBOR looptijden

Overnight2 maanden
Spot/Next*3 maanden
1 week6 maanden
1 maand12 maanden

* een overnight tarief vanaf de spot-datum (meestal 1 of 2 dagen daarna) tot de eerstvolgende werkdag

Bron: M&G, ICE september 2019.

Lees de blog van ons Bond Vigilantes team voor informatieve inzichten van onze Fixed Income professionals.

Samenvatting

Tegen het einde van 2021 zullen er voor elke IBOR nieuwe tarieven gelden. De financiële toezichthouders hebben nauw samengewerkt met werkgroepen uit de financiële sector om nieuwe referentierentes te identificeren.

In het Verenigd Koninkrijk zal bijvoorbeeld Sterling LIBOR worden vervangen door SONIA (Sterling Overnight Index Average). In de VS wordt US$ LIBOR vervangen door SOFR (Secured Overnight Financing Rate).

Doel en tijdsbestek van de veranderingen

Toezichthouders wereldwijd willen de processen voor de vaststelling van rentetarieven door centrale banken transparanter, beter meetbaar en betrouwbaarder maken door ze zoveel mogelijk te baseren op feitelijke transacties.

Ze hebben deze stappen genomen omdat het gebruik van interbancaire leningen sinds de wereldwijde financiële crisis aanzienlijk is afgenomen. Dat heeft de betrouwbaarheid van sommige LIBOR-tarieven aangetast. Panelbanken verstrekken nog steeds hun aangeboden tarieven voor het brede spectrum van LIBOR-tarieven, maar het volume van de transacties is gedaald. Historische schandalen rond de manipulatie van rentetarieven wegen nog steeds op de reputatie van LIBOR, ook al is het officiële toezicht veel strenger geworden.

De toezichthouders hebben bepaald dat de vervangende tarieven tegen eind 2021 van kracht moeten zijn. Het overgangsproces is al in gang en de meeste vervangende tarieven zijn al vastgesteld. Het is dan ook mogelijk, of zelfs waarschijnlijk, dat de vervangende tarieven al voor de huidige invoerdatum volledig van kracht zullen zijn.

De lange overgangsperiode is onder meer bedoeld om partijen voor wie de veranderingen van belang zijn voldoende tijd te geven om een zo naadloze overgang te verzekeren en om de impact op alle marktdeelnemers tot een minimum te beperken.

Idealiter zullen de veranderingen transparant zijn en zullen kredietnemers, kredietverstrekkers en beleggers er weinig impact van ondervinden.

We streven ernaar om deze informatie regelmatig bij te werken om u op de hoogte houden van de voortgang van de overstap naar de nieuwe tarieven.

Huidige oplossingen

Werkgroepen in elke markt hebben al een aantal voorkeurstarieven voor risicovrije rente geïdentificeerd. De belangrijkste zijn:

 • GBP – Sterling Overnight Index Average (SONIA) vervangt £ LIBOR– SONIA bestaat al meer dan 20 jaar en wordt gebruikt als referentierente voor renteswaps die gekoppeld zijn aan de eendaagse sterlingrente en in toenemende mate als referentierente voor leningen.
 • USD – Secured Overnight Financing Rate (SOFR) vervangt US$ LIBOR/strong>– SOFR zal eerst naast US$ LIBOR worden gebruikt en zal US$ LIBOR uiteindelijk vervangen. SOFR is gebaseerd op transacties in de repomarkt voor Amerikaanse schatkistobligaties en bestaat sinds 2014, maar wordt pas sinds april 2018 officieel gepubliceerd.
 • Euro – Euro short-term rate (€STR of ESTR) en Euribor – De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat EONIA (Euro Overnight Index Average) wordt vervangen door ESTR. Op dit moment zijn de Europese autoriteiten van plan om een herziene versie van Euribor te behouden in plaats van die te vervangen.

Tijdsbestek

Het akkoord tussen de panelbanken om quotes voor LIBOR op te geven loopt af op 31 december 2021. Hieronder vindt u een aantal belangrijke vervangingen die tot dusver zijn ontwikkeld en het tijdsbestek voor de overstap naar die nieuwe tarieven.

April 2018 – SONIA wordt hervormd door de Bank of England, ook al was dit tarief sinds 1997 in gebruik. Eerste officiële publicatie van SOFR door de Federal Reserve Bank van New York.

13 september 2018 – ESTR wordt aanbevolen als de vervangende risicovrije rente voor het EONIA-tarief, dat op 3 januari 2022 wordt geschrapt.

2 oktober 2019 – ESTR wordt voor het eerste gepubliceerd door de ECB op basis van transacties die plaatsvonden op 1 oktober 2019.

Vervangende rentetarieven

Alternatieve types

Huidige referentierente Valuta Verwachte vervangende rente Eerste publicatiedata (als vervangende rente) Toezichthouder vervangende rente Einddatum Status per oktober 2019
LIBOR London Inter-Bank Offered Rate GBP SONIA Sterling Overnight Index Average (Ongedekt) 23 april 2018 Bank of England 31 dec 2021 Nieuwe SONIA swap-, obligatie- en beperkte leenuitgiften met proefconversies van obligaties*
USD LIBOR USD London Inter-Bank Offered Rate USD SOFR Secured Overnight Financing Rate (Gedekt) 3 april 2018 Federal Reserve Bank of New York 31 dec 2021 Nieuwe SOFR obligatie- en swapuitgiften**
EURIBOR Euro Inter-Bank Offer Rate EUR EURIBOR Hervorming in gang - EU-toezichthouder is naar zeggen tevreden met de voortgang en ontwikkelingen tot dusver Gefaseerde hervorming af te ronden tegen eind 2019 European Money Markets Institute N.v.t. Hervorming in gang***
EONIA en EUR LIBOR Euro Overnight Index Average / Euro London Inter-Bank Offered Rate EUR ESTR Euro Short Term Rate (Ongedekt) 2 oktober 2019 Europese Centrale Bank 31 dec 2021 Nieuwe FRN- en derivatenuitgiften***
CHF LIBOR CHF London Inter-Bank Offer Rate CHF SARON Swiss Average Rate Overnight(Gedekt) december 2017 SIX Swiss Exchange Ltd 31 dec 2021 Nieuwe SARON obligatie- en swapuitgiften
JPY LIBOR en TIBOR JPY London Inter-Bank Offered Rate / Tokyo Interbank Offered Rate (TIBOR) (alleen derivaten) JPY TONA Tokyo Overnight Average Rate (Ongedekt) / TIBOR december 2016 Bank of Japan 31 dec 2021 Beperkte verhandeling van swaps
BBSW Bank Bill Swap Rate AUD AONIA Interbank Overnight Cash Rate(Ongedekt) 27 mei 2016 Reserve Bank of Australia AONIA als aanvulling op hervormde BBSW AONIA vervangt mogelijk de 1-maandse BBSW, maar andere tarieven zullen naar verwachting blijven/td>
NIBOR Norwegian Interbank Offered Rate NOK NOWA Norwegian Overnight Weighted Average (Ongedekt) 1 jan 2020 Norges Bank 31 dec 2021 In afwachting van overname van de vervangende rente door centrale bank
WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate PLN WIBOR Hervormde WIBOR TBD GPW Benchmark SA N.v.t. Hervorming in gang
opmerking: CDOR (Canadese IBOR), HIBOR (Hongkongse IBOR), SIBOR (Singaporese IBOR) en andere valuta’s niet inbegrepen omdat er geen blijk is van blootstelling aan de IBOR. *Verwijst naar Sterling markten: GBP LIBOR naar SONIA, **Verwijst naar USD-markten: USD LIBOR naar SOFR, ***Verwijst naar EUR-markten Herziene EURIBOR en EONIA naar ESTR
*Verwijst naar Sterling markten: GBP LIBOR naar SONIA, **Verwijst naar USD-markten: USD LIBOR naar SOFR, ***Verwijst naar EUR-markten Herziene EURIBOR en EONIA naar ESTR

Bron: M&G, per 15 november 2019

De waarde van beleggingen kan fluctueren, waardoor koersen kunnen dalen of stijgen. Beleggers krijgen hun oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terug.

Veelgestelde vragen

Hoe verschillen de nieuwe tarieven van de IBOR’s die ze vervangen?

De nieuwe tarieven zijn grotendeels vergelijkbaar met de IBOR's die ze vervangen, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen waar marktdeelnemers rekening mee moeten houden.

 • Quotes versus feitelijke transacties - IBOR’s werden in het verleden berekend op basis van quotes van een panel van banken (voor elke valuta). De nieuwe risicovrije rentes zullen worden gebaseerd op feitelijke transacties.
 • Termijnrente versus eendaagse rente - IBOR-tarieven zijn toekomstgerichte rentetarieven voor bepaalde periodes, of termijnen. De nieuwe risicovrije rentes zijn retrospectief en worden gepubliceerd op basis van transacties die de vorige dag hebben plaatsgevonden. Er zijn dus nieuwe mechanismen nodig om te bepalen hoeveel rente er moet worden betaald voor een obligatie of een lening die gebruik maakt van de nieuwe tarieven.

  Dit verschil is een van de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Op dit moment is er bijvoorbeeld veel consultatie in gang en wordt er hard aan gewerkt om dit probleem op te lossen en nieuwe “termijntarieven” voor de SONIA-rente te creëren.
 • Ongedekt versus Gedekt
  IBOR-tarieven zijn ongedekt. Dat is een gebruikelijke marktpraktijk. Sommige vervangende risicovrije rentetarieven zijn ongedekt, en sommige zijn afgedekt met bepaalde activa. Gedekte leentarieven zijn doorgaans lager dan ongedekte tarieven.

  Ongedekte leningen worden “te goeder trouw” verstrekt, en er wordt geen onderpand verstrekt door de kredietnemer om de kredietverstrekker te beschermen. Bij gedekte leningen verstrekt de kredietnemer iets van waarde als onderpand voor het geleende geld.

Wat betekent dit voor mijn beleggingen

Wij zijn lid van de werkgroep die wordt ondersteund door d, de Financial Conduct Authority (FCA) (de Britse toezichthouder op de financiële markten) en de Bank of England (de Britse centrale bank) en werken eraan om de marktbrede overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen en de beste praktijken in verschillende segmenten van de markt, zoals floating rate notes, vast te stellen. Naar de verwachting van dit moment zal de eventuele impact op de waarde van uw beleggingen te verwaarlozen of zeer klein zijn wanneer de verandering wordt doorgevoerd. Er is echter geen garantie dat zich geen omstandigheden zullen voordoen die leiden tot een meer wezenlijke verandering in de waarde van beleggingen.

Als een fonds een doelstelling heeft die gekoppeld is aan LIBOR, dan zal die moeten worden aangepast. We zullen dat doen in overeenstemming met de beste marktpraktijken en met het doel om de manier waarop het fonds wordt beheerd zo min mogelijk te veranderen. We zullen u berichten over geplande veranderingen in de doelstelling van fondsen voordat die worden ingevoerd.

Moet ik actie ondernemen?

Nee. Wij beheren de overgang van LIBOR en de andere IBOR’s op een manier die bedoeld is om de impact op al onze cliënten tot een minimum te beperken.

For Investment Professionals only. Not for onward distribution to any other type of client. No other persons should rely on the information contained on this website. Content should therefore be shared responsibly with other investment professionals. The value of investments will fluctuate, which will cause fund prices to fall as well as rise and you may not get back the original amount you invested.